Babad Arya Sukahet
 
Isi Singkat Babad Arya Lurah Sukahet

Tersebutlah seorang Arya bernama Sri Arya Wangbang yang diturunkan dari kebrahmanaan sehingga menjadi Patih Arya Wangbang oleh Sri Aji Kresna Kapakisan. Arya Wangbang ini ditugaskan menjadi Lurah di Desa Sukahet dengan mengambil istri orang Brit serta nantinya menurunkan I Abug Maong. Antara Arya Wangbang dengan I Gusti Ngurah Sukahet adalah satu wangsa, ada di antaranya bernama De Ngurah Sukahet Jugig. Adapun istri beliau ada 3 orang di antaranya dari wangsa I Gusti Tohjiwa, Ngurah Kaleran dan Ngurah Sukahet Kamoning. Kemudian istri beliau yang kedua (Nengah) mempunyai putra Ni Gusti Ayu Cemeng, dan Ni Gusti Ratih serta Ni Belong Cemeng. Istri beliau yang paling kecil dari I Gusti Panataran, menurunkan Ngurah Sukahet Komang Panataran yang bertempat di Puri Kaleran Karangasem. Setelah lama di Karangasem menjadi Sira Kryan Agung Karangasem yang menurunkan Ni Gusti Ketut Rai, I Gusti Delod Pasar Karangasem. Tetapi beliau ini tidak betah tinggal di Karangasem, lalu pergi ke Datah yang nantinya menurunkan keturunan I Gusti Dawuh Datah.
Diceritakan I Gusti Ngurah Sukahet Jugig yang menghadap kepada I Gusti Ngurah Sidemen Gunung Agung untuk menyampaikan kepadanya tentang keadaan dirinya. Ni Gusti Ayu Belong Cemeng dikawinkan dengan I Gusti Patih Tmaja. Atas perintah dari Dalem, I Gusti Ngurah Patih dibunuh. Yang diutusnya adalah Arya Damar. Sebelum I Gusti Ngurah Patih dibunuh, mereka melaksanakan ajaran Aji Kalepasan. Setelah mendengar berita bahwa I Gusti Ngurah Patih terbunuh, maka keluarganya menjadi ribut di antara keluarga I Gusti Ngurah Sukahet. Dicarinya mayat I Gusti Ngurah Patih serta dibuatkan upacara ngaben. Dalam pengabenan ini menggunakan bade, dan patulangan berwujud seekor singa dan perlengkapannya. I Gusti Ayu Ratih dibujuk oleh Ni Gusti Ayu Belong Cemeng. Setelah demikian I Gusti Ngurah Sidemen mengerahkan pasukannya lengkap dengan senjata untuk menyerang I Gusti Ngurah Sukahet. I Gusti Ngurah Sukahet Jugig dikejar dan sampailah di Desa Alas Pakel. Anak yang tertua dari I Gusti Ngurah Sukahet Jugig yang bernama Sira Rakryan Jiwa pindah dari puri Sukahet menuju Puri Mengwi. Diceriterakan I Gusti Ngurah Pring mempunyai 2 orang putra yaitu I Gusti Wayahan Pring dan I Gusti Made Pring. I Gusti Camanggala mempunyai putra bernama I Gusti Camanggala, I Gusti Made Cemeng dan yang istri Ni Gusti Ayu Cambeng. I Gusti Cagahan menurunkan I Gusti Cagahan Kawan, I Gusti Made Cangga, Ni Gusti Ayu Cangga, Ni Gusti Pejet. Inilah keluarganya dari purusa. Kryan I Gusti Wayahan Pring mengambil adik dari Gusti Ngurah Sukahet yang menurunkan Ni Gusti Ayu Sukahet, I Gusti Made Pring mengambil Ni Gusti Ayu Cambeng. Juga I Gusti Camanggala menurunkan Gusti Camanggala dan mengambil istri Ni Gusti Ayu Cangga yang nantinya menurunkan I Gusti Camanggawon dan I Gusti Sukahet. I Gusti Sukahet Cemeng mengambil istri, putri dari I Wayan Pulasari yang menurunkan I Wayan Sukahet Ragem, I Made Cemeng Nrono dan Ni Luh Nyoman Sukahet serta yang paling kecil Ni Ketut Sukanjing.

Juga diceritakan I Gusti Pring mengambil istri ke Gagelang yang menurunkan Wayahan Kamoning yang tinggal di Desa Jrungga, Desa Gagelang dan adiknya bernama I Made Kahet. I Made Kahet kemudian mengambil istri ke Desa Bedulu, ada putranya Ni Luh Pande. Ni Luh Pande diambil oleh Sirarya Batan yang tinggal di Desa Bedulu. Kemudian Si Arya Batan yang dipelihara oleh Sira Pande sehingga menjadi Pande Batan. Pada saat I Gusti Ngurah Sukahet dikejar-kejar oleh I Gusti Ngurah Sidemen Gunung Agung, Kryan Ngurah Sukahet Kamoning bersama Sira Ngurah Sukahet Kaleran yang mengikuti jejak Kryan Ngurah Sukahet Jiwa, sampailah beliau ke Den Bukit dan menetap di Desa Kubutambahan, Kemudian I Gusti Ngurah Sukahet Cungkeng mengambil istri dari selir yang menurunkan I Gusti Wayan Cungkeng, I Gusti Made Sukahet, I Gusti Nyoman Sukarsa, I Gusti Ketut Suka. Setelah I Gusti Ngurah Sukahet Cungkeng tua, sempat memberikan nasehat-nasehat kepada para putra dan keluarganya yang isinya agar selalu ingat dengan prasasti Wangbang Majalangu. Juga dinasehati aturan meletakkan/ mendirikan parhyangan misalnya: letak Sanggar Agung di ersanya (Timur Laut), meru tingkat 5, sanggar kamulan beruang 3, gedong tingkat 3, Sanggar Kamulan beruang satu, Anglurah Agung, taksu, manjangan saluwang. Inilah ciri dari warga Ngurah Sukahet keturunan Sri Arya Wangbang. Bila mana mempunyai kematian dan belum putus tali pusarnya diharapkan membuat sajen yang bernama Saji Tarpana, air kelapa putih, berisi alang- alang, daun beringin serta diselesaikan oleh seorang pandai, Sri Arya Wangbang menjadi Wesya sampai sekarang atas kutukan dari Sri Dalem Kepakisan. Sira Kryan Sukahet Cungkeng mempunyai seorang putra bernama Gurun Putu Sukahet yang selanjutnya melahirkan De Sukahet Landuh, De Nengah Puri, I Nyoman Sukahet dan Ni Luh Sukreni yang tinggal di banjar Puri Tengah. De Sukahet Landuh pecah dengan I Made Puri sehingga pindah ke Banjar Patigayan. De Nyoman Sukahet mengambil cicitnya De Pangeran Tohjiwa yang menurunkan Ni Gusti Luh Sidemen. Gurun Putu Sukahet setelah lama di Sukahet pindah ke Banjar Tindih bersama istrinya dan mendirikan rumah serta di sini melahirkan Ni Luh Sukahet, I Nyoman Dawan, I Made Sukahet, dan I Ketut Dawuh. Sedangkan I Nyoman Dangin Puri pindah ke Kubutambahan, Buleleng yang menurunkan I Gede Sukahet, I Made Puri dan Ni Luh Sukajati. Sesudah I Made Nengah Puri bertempat di Banjar Patigayan, mengambil istri, putri dari Gurun Ketut Sikarini yang bernama De Luh Ketut Rai, kemudian melahirkan I Gede Sukarai, I Made Sukahet Puri, I Nyoman Sukarya dan Ni Luh Kuthasari. Ni Luh Sukahet diperistri oleh saudara sepupu dari Buleleng. Kemudian De Nyoman Sukajati mengambil istri yang bernama Si Luh Sukarai, sedangkan kakaknya De Nengah Sukahet diajak oleh Dalem dan tinggal di Klungkung hingga sekarang. I Gusti Ngurah Sukahet dari desa Tohjiwa mengungsi ke Desa Basanganyar. Gurun De Nengah Puri dari Sukahet mengungsi desa Sidemen dan mengambil istri anak dari Gurun Pakis Kandel dan selanjutnya menurunkan I Wayan Sukahet, I Made Genu dan I Nyoman Sukreta. Diceritakan I Made Genu yang pekerjaannya sehari-hari berjudi. Pada suatu ketika diadakan sabungan ayam di Desa Nangka secara besar-besaran dengan taruhan putri Nangka. I Made Genu mengambil putrinya De Tangkas. I Wayan Sukahet membuat rumah di Desa Lebah, dan I Nyoman Sukreta membangun di Baler puri dan juga masing-masing tidak lupa membuat tempat pemujaan. I Ngurah Mona mempunyai putra Sira Ngurah Sangging, Made Ngurah Geria Made Mangku. I Wayan Saddha mengambil Ni Pulu yang melahirkan I Sadha, I Nengah Sadhu.

Nama/ Judul Babad :
Babad Arya Sukahet.
Nomor/ kode :
Va.4399, Gedong Kirtya Singaraja.
Koleksi :
Geria Sangket, Sidemen, Kabupaten Karangasem.
Alamat :
-
Bahasa :
Jawa Kuna.
Huruf :
Bali.
Jumlah halaman :
44 lembar.
Ditulis oleh :
Ida Bagus Gede Geria.
Colophon/ Tahun :
Iti Babad Arya Lurah Sukahet, samapta. Puput kasurat ring Geria Pidada, Sidemen, Kabupaten Karangasem, Duk riag tanggal 13 Januari 1980. Warsaning jagad.
Kalimat awal :
OM Awighnam astu nama sidhyam.
Ong Pasang tabe, mogha-mogha tan kataman upadrawa de Hyang Mami.
Kalimat akhir :
Mangkana padarttaniya nguni mareng pariyagam.