Babad Gajah Para
 
Isi Singkat Babad Gajah Para

Tersebutlah Hyang Dimaharaja Manu berputra Sri Jayalangit. Kemudian Sri Jayalangit berputra Sri Wretti Kandayun. Sri Kandayun menurunkan Sri Kameswara Para Dewasikan. Dari Sri Kameswara ini melahirkan Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Tungga-Dewa pada tahun Isaka 908.

Diceriterakan Sri Herlangga berputra Sri Tunggul Ametung dan adiknya yang perempuan bernama Dewi Ghori diperistri oleh Sira Mpu Widha yang melahirkan Medhawati. Ida Sri Herlangga bertahta di kerajaan Daha dan Sri Tunggul Ametung memerintah di Tumapel.

Kemudian Sri Aji Jayabaya menurunkan Sri Aji Dangdang Gendis, Sri Siwa Wandhira dan Sri Jaya-Kasuma yang memerintah di Janggala, Malang, Majakarta, Surabaya, Pasuruhan. Pusat pemerintahannya adalah di Kahuripan. Sedangkan Sri Aji Jayasabha sebagai menggantikan kerajaan Kediri yang sebagian kekuasaannya dikuasai oleh Sri Jayabaya.

Kembali diceriterakan pemerintahan Tunggul Ametung di Tumapel, bahwa terjadi pengalihan kekuasaan Tumapel ke tangan Ken Arok dengan gelar Sri Raja Amurwa Bhumi.

Kemudian Sri Jayakatong yang gugur dalam peperangan, dan meninggalkan putra yang bernama Sri Jayakatha. Sri Wira Kusuma beralih Agama Islam dengan gelar Raden Patah. Pada suatu ketika datang ke Bali pada saat pemerintahan Sri Watur Enggong dengan tujuan mengislamkan. Tetapi hal ini dapat digagalkan.

Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan Tumapel menjadi Singasari di bawah Ken Arok. Tetapi tidak lama kemudian Ken Arok terbunuh, dan digantikan oleh Prabu Nusapati. Juga Nusapati dibunuh dan digantikan oleh Panji Tohjaya pada tahun 1180. Setelah Tohjaya meninggal, ada putra beliau yang bernama Raden Ranggawuni yang menggantikannya. Setelah bertahta Raden Ranggawuni bergelar Sri Jaya Wisnu Wardana. Setelah Sri Jaya Wisnu Wardana moksa, digantikan oleh Prabu Kreta (Warddhana) Negara. Pada pemerintahan ini, Prabu Kreta Negara bermaksud memperluas daerah kekuasaannya dengan menyerang Bali tahun Isaka 1202. Tetapi pada saat menyerang Kadiri, Prabu Kerta Negara dapat dibunuh oleh Sri Jayakatong.

Ida Bhra Wijaya sebagai raja putra di Tumapel yang dititipkan di Madura di rumahnya Arya Wiraraja. Pada suatu ketika Bhra Wijaya dinobatkan di Kadiri. Dari Kadiri Ida Bhra Wijaya bersama Arya Wiraraja mendirikan Majapahit pada tahun Isaka 1230.

Diceriterakan Ida Raden Patah berputra Pangeran Bajra Kusuma dan bertempat di Suluh, serta adiknya Cakra Kusuma bertempat di Jakarta.

Banyak tantangan yang diterima oleh raja Ken Arok seperti serangan Sri Aji Dangdang Gendis.

Ida Sri Jayakatha menurunkan Arya Wayahan Dalem Manyeneng yang nantinya melahirkan Arya Katanggaran dan Arya Nudata. Arya Wayahan Manyeneng mempunyai 2 orang putra yang bernama Arya Gajah Para dan Sirarya Getas. Ida Arya Gajah Para yang mengiringkan Sri Aji Kapakisan datang ke Bali.

Atas Rakryan Madha Sirarya Kresna Kapakisan diutus memerintah di Baliaga. Setelah Ida memerintah di Bali, lahirlah Sirarya Asak dan Sirarya Nyuhaya, Sirarya Asak berputra Pangeran Nginte dan Pangeran Nginte menurunkan I Gusti Agung Widya dan I Gusti Agung Pranawa. I Gusti Agung Widya melahirkan I Gusti Agung Kedung, I Gusti Kalanganyar, I Gusti Ketut Kalanganyar, I Gusti Kacang Paos, I Gusti Intaran, I Gusti Penida, I Gusti Kamasan, I Gusti Sibetan dan sebagainya. Putrinya diambil oleh Dalem Batur Enggong. Kemudian Pangeran Nyuhaya menurunkan Sirarya Patandakan dan yang putri bernama Ayu Adi diperistri oleh Klapodyana dari Gelgel.

 

Kembali diceriterakan putra dari Arya Wayahan Dalem Manyeneng yang bernama Sirarya Gajah Para dan Sirarya Getas. Kedua putra ini selalu mengikuti jejak Sri Kresna Kapakisan. Tetapi Sirarya Gajah Para bersama adiknya menuju daerah Karangasem. Setelah beliau berada Karangasem, beliau menurunkan I Gusti Ayu Raras dan I Gusti Ngurah Toya-Anyar serta yang bungsu bernama I Gusti Sukangenep. Sirarya Getas melahirkan I Gusti Ngurah Getas, dan I Gusti Kekeran Getas. Sirarya Getas disuruh memerintah di Selaparang. Kemudian I Gusti Getas mempunyai putra I Gusti Ngurah Getas dan I Gusti Kekeran Getas yang berada di Sukangenep dan selanjutnya berada di Tianyar. Adapun putri beliau bernama Ni Gusti Luh Tianyar diambil oleh Sang Pandya Sakti Manuaba yang nantinya menurunkan I Gusti Wayan Kekeran, I Gusti Made Kekeran dan Ni Gusti Luh Selat.

I Gusti Gede Tianyar mengambil Ni Gusti Luh Pagametan I Gusti Getas di Banjar Getas menurunkan I Gusti Gede Getas, I Gusti Made Getas, dan I Gusti Tirta. I Gusti Gede Tianyar mengambil Ni Gusti Luh Toya.

I Gusti Made Tianyar melahirkan I Gusti Gede Tianyar, I Gusti Made Toya dan Ni Gusti Luh Tianyar. I Gusti Gede Getas mengambil Ni Gusti Luh Selat. I Gusti Kekeran mengambil Ni Gusti Luh Tianyar.

Diceriterakan I Gusti Made Pagametan mengambil anak dari De Bandesa Pulaki yang bertempat di Pulaki serta melahirkan I Gusti Ngurah Pulaki, dan Ni Gusti Banyuraras. Juga I Gusti Ngurah Pagametan mengambil anak De Bandesa Tanjungkarang dan melahirkan I Gusti Ngurah Pagametan.

Disebutkan yang menurunkan di Desa Tanggu-Wisya, yaitu Dyah Lor yang mengambil putra dari Kryan Kutawaringin yang bernama Ni Gusti Luh Sanih. Dari perkawinan ini lahirlah I Gusti Kaler (I Gusti Kutakroya) dan I Gusti Wayan Kaler. Ada juga turunan dari I Gusti Getas Yang bernama I Gusti Kudaweya.

Diceriterakan I Mekel Kawan di Desa Kuncara melahirkan I Mekel Kumbang dan Mekel Talutung, I Mekel Kumbang menurunkan I Mekel Sura dan I Mekel Gon. I Mekel Sura berada di Sibetan sedangkan I Mekel Gon di Kuncaradesa. I Mekel Talutung menurunkan I Mekel Sudyati yang melanjutkan keturunan dari Arya Gajah Para, I Mekel Treni berada di Karang-Gambeng dan I Mekel Treni Surana mengalih desa Menanga atas petunjuk dari Bhatara Basukih.

I Mekel Kawanan berada di desa Pangawan dan menurunkan I Mekel Rapwana, I Mekel Ngangihati dan I Mekel Ketut Pangawan, I Mekel Rapwana melahirkan I Mekel Pih. I Mekel Ngangihati berputra I Mekel Rudanti, I Mekel Rudanta dan Mekel Widanti yang kesemuanya berada di Sibetan.

Mekel Ketut Pangawan ada putranya yang bernama Mekel Ngagadahi, dan I Mekel Gawe. Setelah lama I Gusti Ngurah Wayan Tianyar berada di Sukangenep, Toya– Anyar ada putranya bernama I Gusti Ngurah Diratha dan I Gusti Ngurah Intaran. I Gusti Ngurah Diratha mengalih ke desa Juntal.

Kemudian I Gusti Ngurah Sangging menguasai Singaraja. I Gusti Ngurah Intaran yang tetap tinggal di Tianyar, Banjar Getas untuk menggantikan ayahandanya. Setelah I Gusti Ngurah Diratha di desa Juntal, beliau mengambil anak dari De Pasek Suddhajawa yang bernama Ni Luh Giri yang melahirkan I Gusti Ngurah Bratha, I Gusti Ngurah Gede Tianyar, I Gusti Ngurah Gede Tianyar, I Gusti Ngurah Cakrawata, dan I Gusti Ngurah Gajahpara. I Gusti Ngurah Bratha berkuasa di desa Kubu, setelah lama di Kubu, beliau menurunkan I Gusti Ngurah Arum, I Gusti Putu Bhuana, I Gusti Ngurah Kebon, I Gusti Gede Getas.

Kemudian diceriterakan I Gusti Ngurah Pagametan di Jembrana disambut dengan baik oleh I Bandesa Kelab. I Gusti Ngurah Pagametan mempunyai putra yang bernama I Gusti Pagametan Dimade, I Gusti Made Gajah Campara, I Gusti Singha-Tirta dan Ni Gusti Luh Kreta.

Jero Gede Tianyar melahirkan Jero Gede Tianyar dan Jero Nyoman Tianyar. Jero Gede Tianyar menurunkan Jero Gede Tianyar dan Jero Made Mranggi serta Jero Gede Buddha Belayu. Jero Gede Tianyar menurunkan 4 orang yang bernama Jero Made Tianyar, Jero Wayan Gunung, Jero Nengah Selepeg, dan Ketut Ngurah Telabah, Jero Made Tianyar kawin dengan Ni Luh Mranggi dan lahirlah I Made Mranggi, I Nyoman Banjar, I Ketut Jiwa, I Gede Kaler, dan Ni Ketut Tianyar yang kawin ke Buleleng. Kemudian keturunan dari I Made Mranggi bernama I Made Badung, Ni Ketut Suci yang diambil oleh I Nyoman Kusuma, Ni Luh Puspa diambil oleh Mekel di Padang. Jero Wayan Gunung melahirkan Ni Nyoman Tianyar Pasir. Dan Jero Nengah Selepeg menurunkan Ni Wayan Banjar, Ketut Paguyangan, Ni Luh Mranggi, I Wayan Inggas yang beragama Islam.

Jero Buddha Belayu mempunyai 5 orang putra yang bernama Jero Wayan Kowat, Ni Pulung, Ni Rempeg, Made Balangan, Jero Nyoman Blahbatuh melahirkan Jero Made Byakta dan Jero Nyoman Seri. Jero Made Byakta berputra Jero Gede Pulasari yang kawin dengan I Wayan Banjar. Dari perkawinan ini lahirlah I Gede Banjar dan I Nyoman Kaler. Kemudian Jero Made Meranggi berpindah ke desa Nongan, dan mengambil istri keturunan dari Pulasari. I Gede Wirya menurunkan I Gede Dugdug dan I Made Mudyana, I Nyoman Jata melahirkan I Gede Rupa, I Nyoman Buda dan I Ketut Pundut. Kemudian Jero Made Tianyar menurunkan Jero Nyoman Mangku Golompyong, serta melahirkan Ni Wayan Rempi, Ni Luh Rempi diambil oleh Mekel Pidada, I Nyoman Rempyeg I Ketut Diksa, I Wayan Dawuh. I Nyoman Kompiang mengambil ke desa Santi yang menurunkan 4 orang yang bernama I Made Suta, I Made Santa, Ni Luh Suti dan Ni Nyoman Santi.

Nama/ Judul Babad :
Babad Gajah Para
Nomor/ kode :
Va. 4833, Gedong Kirtya. Singaraja.
Koleksi :
Jero Kanginan, Sidemen, Kabupaten Karangasem.
Alamat :
Jero Kanginan, Sidemen, Karangasem,
Bahasa :
Jawa Kuna Tengahan,
Huruf :
Bali
Jumlah halaman :
23 halaman
Ditulis oleh :
Ida Bagus Gede Geria
Colophon/ Tahun :
Iti Babad Gajah Para, Puput kasurat ring Geria Pidada, Sidemen, Karangasem. Duk ring dina 17 Juni 1978. Warsan ing bhumi.